По-голямата част от смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето, са при възрастни хора.

отказване от пушенето

Когато разгледаме разбивката на смъртността, свързана с тютюнопушенето, по възрасти, виждаме, че засегнати са предимно възрастните хора.

Във визуализациите представяме показателите за смъртност от тютюнопушене по възрастови категории и частта от годишните смъртни случаи, които настъпват във всяка възрастова група.

Можем да забележим, че смъртните случаи, свързани с тютюнопушене, са значително повече при лицата над 70 години, следвани от тези на възраст от 50 до 69 години. Смъртността при младите хора и децата е оскъдна.

Това е отразено в броя на смъртните случаи по възраст: през 2017 г. малко повече от половината от преждевременно починалите поради тютюнопушене са били на възраст над 70 години, а 93% са били на възраст над 50 години.

категории :

отказване от пушенето

Споделете :

Последни публикации